Laatst een eerste test van Stad van de Tast gepoogd. ‘De Lezer’.

De klank van de stad was nog niet je dat. Het beeld begint te komen. Focus op maquette.

Afbeelding