hierin zegt Don Juan tegen Carlos Castaneda: ‘… de meeste energie verspillen we met het bevestigen van onze belangrijkheid… Als we wat van die belangrijkheid konden kwijtraken, zouden er twee bijzondere dingen met ons gebeuren. Ten eerste zouden we de energie vrijmaken die we nu nodig hebben om te proberen de illusie van onze grandeur op te houden, en ten tweede zouden we dan genoeg energie hebben om… een glimp op te vangen van de werkelijke grandeur van het universum.’